Induktionsbelysning

Genom den långa livslängden, 100 000 timmar och med endast 30% i ljusavmattning under sin livstid, kan många fasta avgifter reduceras, t.ex. byte av rör och drosslar. Genom den långa livslängden kan man räkna med över 10 år utan lampbyten. Armaturerna är också okänsliga för stötar och vibrationer samt även mycket tåliga mot åska och strömspikar. Armaturerna har även en allmänt låg driftstemperatur vilket eliminerar en förtida åldring av drivdorn. Lamptemperaturen överstiger inte 75 grader vid 300w vilket kan helt eliminera AC behov inom t.ex. känslig industri, ishallar och sportarenor. Armaturerna är även okänsliga för kyla samt fungerar i mycket höga temperaturer.