Vänersborgs Ryttarförening

Att anlägga en ridbana kräver både noggrannhet, kunskap samt förståelse för hur den skall användas. Detta var något som tyvärr visade sig för Vänersborgs Ryttarförening som fick se allt mer sten komma upp i ridytan. Efter att vi varit ute och besiktigat banan visade sig att tidigare entreprenör inte lagt något material mellan ridytan och bärlager. Detta fick till följd att med tiden då toppmaterialet blivit lite tunnare på vissa ställen harvade man ner i bärlagret och drog upp sten till ytan. När detta skett krävs tyvärr en stor renovering då det är mycket svårt att få bort stenarna från bärlagret. Lösningen i detta fallet var att vi skala av ridytan (4000m2) ca 1200ton och körde det igenom ett sorterverk. Innan vi la tillbaks materialet jämnades bärlagret till samt 600ton stenmjöl las på för att säkerställa att man ej harvar ner i bärlagret i framtiden.

Att göra rätt från början kan spara mycket pengar i framtiden. Är ni i ridbanetankar? kontakta oss för mer information hur vi kan bygga er framtida ridbana.

Sorry, comments are closed for this post.